+98 912 473 9232

کانالکشی

اجرای کانالکشی پروژه های ساختمانی 1-برآورد ورق های گالوانیزه مطابق با جدول کارفرما بر طبق ضخامت و ابعاد کانال 2- جهت براورد کانالکشی میتوان از مدلسازی با نرم افزار REVIT رویت کلیه مساحت ها را محاسبه کرد 3- سفارش متعلقات کانالکشی از قبیل چوب , نبشی , پرچ, پیچ...