+98 912 473 9232
  • مقدمات لازم در تهیه نقشه های Shop Drawing

1-فراهم آرودن شرایط ذیل جهت ارائه نقشه های شاپ کارگاهی ضروریست
2-کد های ارتفاعی سقف کاذب در تمامی فضاهای معماری
3-محل تابلو های برق و آتش نشانی
4-نهایی شدن نقشه های چیدمان چراغ ها و دریچه ها تا حد امکان
5-معماری سقف کاذب از نظر نور های مخفی پیشانی ها و کد های ارتفاعی
6-نهایی شدن چیدمان تجهیزات مبلمان تخت ها و میز و صندلی ها
7-بررسی و نهایی شدن جانمایی داکت های تاسیساتی
8-جانمایی محل فن کویل های سقفی ,داکتی , اسپیت های دیواری و سقفی
9-نهایی شدن مسیر سینی کابل ها و اتاق برق
10-نهایی شدن فضای موتورخانه
11-نهایی شدن محل ورود لوله ها از موتورخانه به ساختمان
12-مسیر لوله های گاز طبی ,آتلت ها ….

  • نکات قابل توجه در ترسیم نقشه های شاپ کارگاهی

1-مشورت با واحد برق جهت در نظر گرفتن فضای لامپ های سقفی

2-دریچه های بازدید فن کویل و اسپیلت در نقشه های شاپ کارگاهی در نظر گرفته شود

3-توجه به تداخل مسیر عبور لوله ها با فاضلاب زیر سقفیدر نقشه های شاپ کارگاهی در نظر گرفته شود

4-رعایت اولویت کابل ها در بالاترین لول از لوله ها در نقشه های شاپ کارگاهی در نظر گرفته شود

5-در نظر گرفتن ارتفاع انشعابات لوله زمانی که با سراهی و زانو از خط اصلی جدا میشود

6-در نظر گرفتن فضای اشغال شده تیر ها و پود های استراکچردر نقشه های شاپ کارگاهی در نظر گرفته شود

7-روی هم قراردادن نقشه کانالهای اگزاست و هوای رفت و برگشت و کانالهای فن کویل با لوله های تاسیسات

8-ترتیب چیدمان لوله ها به صورتی باشد که طول انشعاب ها از محل مصرف کننده کمترین فاصله را داشته باشد

9-کلیه لوله های آب مصرفی ,رادیاتور, فن کویل , گاز طبی , بخار , کندانس , درین فن کویل, کانالهای اگزاست و هوای رفت , هودها,لوله فاصلاب و آب باران و آتشنشانی , کنسول های سقفی در نقشه شاپ میبایست در نظر گرفته شده باشد

10-در نظر گرفتن فضای مناسب در موقعیت هایی که شیرآلات در زیر سقف کاذب قرار دارند و دسترسی آسانتر به آنها

11-توجه به شیب لوله های فاضلاب به سمت رایزر ها و خطوط آب گرم و سرد و مصرفی به سمت موتورخانه

نقشه-شاپ-کارگاهی