+98 912 473 9232

مدلسازی 3D سه بعدی تاسیسات با Revit MEP

چرا باید از نرم افزار سع بعدی رویت REVIT در اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی استفاده کرد؟

با اینکه بیشتر کاربران نرم افزارسه بعدی رویت REVIT  مهندسین معماری در پروژه های معماری میباشند ولی باید توجه داشت این نرم افزار گره بزرگی از مشکلات اجرایی مهندسین تاسیسات گشوده است .

با استفاده از  نرم افزار سه بعدی رویت REVIT دیگر زیر سقف کاذب پروژه محفظه ای تنگ و تاریک و گره کوری برای شما مهندسین برق و تاسیسات نمیباشد این نرم افزار چراغ روشنی در دل شلوغی های درهم و برهم این محفظه محدود میباشد

رفع تداخلات سه بعدی لوله و کانالهای تهویه مطبوع و سینی های کابل

با لول بندی دقیق و متناسب در این نرم افزار جاده های عریض و باندهایی خلوت میتوان برای عبور کانالهای هوای رفت و برگشت و اگزاست و لوله های آب مصرفی و آب سرد و گرم و سینی های کابل پیدا کرد و قبل از هر گونه تداخل گذرگاه روگذر و زیر گذر برای آن ها در نظر گرفت.

 

مدل- پایپینگ- موتورخانه- ساختمان -گمرک
مدلسازی -رویت- ساختمان- موتورخانه
آیزومتریک -تاسیسات - موتورخانه