+98 912 473 9232

مدلسازی تاسیسات و تجهیزات موتورخانه با Revit

 • نوع چیدمان و در نظر گرفتن فضای مناسب برای هر کدام از تجهیزات بسیار مهم میباشدکل فضای موتور

 • با مدلسازی موتورخانه توسط رویت revit میتوان به کل فضای موتورخانه اشراف داشت و پس از لوله کشی در فضای مجازی اگر ترافیک تاسیسات نقطه ای زیاد شد آنرا بهینه کرد

 • قبل از اجرای پروژه به مسیر های ورود تجهیزات توسط جرثفیل و ماشین آلا سنگین دقت شود

 • در آغاز پروژه با در نظر گرفتن ابعاد تجهیزات در صورت لزوم به افزایش فضای موتورخانه دقت شود

 • مخازن سوخت و تامین آب موتورخانه و فاصله آنها از تجهیزات مرتبط بررسی شده و در صورت لزوم قبل از هر کاری جابجایی لازم صورت پذیرد

 • مسیر ورود لوله ها از ساختمان به موتورخانه از ابتدا بررسی شده تا کمترین لول بندی لوله در فضای موتورخانه صورت گیرد

 • توان موتور تجهیزات با نوع کابل کشی بررسی شود

 • مسیر دودکش موتورخانه از ابتدا پیش بینی گردد

 • مسیر لوله های برج خنک کننده و فضای لازم برای عایقکاری پیش بینی گردد

 • مسیر خط سوخت گاز به موتورخانه و تداخل ها با کابل های برق پیش بینی گردد

 • نوع مخازن بسته و باز و محل قرار گیر مخازن باز بررسی گردد

 • فضای لازم جهت تعویض کویل های مبدل ها پیش بینی گردد

 • باکس آتش نشانی در فضای موتورخانه پیشبینی گردد

 • شیب لازم خطوط کندانس به سمت مخزن کندانس پیش بینی گردد

 • فضای لازم برای عایقکاری لوله ها پیش بینی گردد

 • فاصله مناسب تجهیزات موتورخانه از هم جهت تعمیرات امری حیاتی میباشد

 • مسیر فاضلاب موتورخانه و هدایت آن به بیرون

 • استفاده از چربی گیر ها در مسیر فاضلاب موتورخانه در نظر گرفته شود

http://wewithyou.ir/wp-content/uploads/2018/11/assad.jpg
modeling revit
revit mechanic room
برج خنک کننده