+98 912 473 9232

کانالکشی

اجرای کانالکشی پروژه های ساختمانی 1-برآورد ورق های گالوانیزه مطابق با جدول کارفرما بر طبق ضخامت و ابعاد کانال 2- جهت براورد کانالکشی میتوان از مدلسازی با نرم افزار REVIT رویت کلیه مساحت ها را محاسبه کرد 3- سفارش متعلقات کانالکشی از قبیل چوب , نبشی , پرچ, پیچ...

45

مدلسازی 3D با نرم افزار رویتREVIT 1- طراحی سازه و معماری کل پروژه 2- مدلسازی کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی در سایت 3- رفع کلیه تداخلات تاسیسات در زیر سقف کاذب و داکت های تاسیساتی 4- متره و برآورد کلیه متریال پروژه MTO 5- ایجاد نقشه های SHOP DRAWING 6- مدلسازی تاسیسات...

انجام پروژه REVIT

مدلسازی 3D با نرم افزار رویتREVIT 1- طراحی سازه و معماری کل پروژه 2- مدلسازی کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی در سایت 3- رفع کلیه تداخلات تاسیسات در زیر سقف کاذب و داکت های تاسیساتی 4- متره و برآورد کلیه متریال پروژه MTO 5- ایجاد نقشه های SHOP DRAWING 6- مدلسازی تاسیسات...